Z historie vánoc a vánočních ozdob

 

SAM_2743SAM_2739SAM_2741Snímek 023SAM_2727Snímek 125SAM_2740SAM_2745SAM_2747SAM_2760

Historické ozdoby archiv BPV

Vánoce – v dnešní době zřejmě nejoblíbenější a nejmasověji slavené svátky v roce,svátky klidu a míru…Kam až sahá jejich původ?

V předkřesťanských dobách slavila většina tehdejších vyspělých  kultur příchod zimního slunovratu - návratu životadárného slunce jako příslibu nového života a úrody pro nadcházející rok. S příchodem křesťanství se tento svátek změnil v oslavu narození Spasitele – Ježíše Krista, rovněž symbolu nového lepšího života. Vánoce byly uznány křesťanskou církví ve čtvrtém století našeho letopočtu a od té doby se staly nedílnou součástí kultury všech křesťanských národů. Zhruba od 16. století se vánoce slaví přibližně tak, jak je známe i dnes.

Pravděpodobně nejstarším vánočním zvykem přežívajícím až do dneška je tradice betlémů, založená již ve třináctém století v italské Umbrii svatým Františkem z Assisi, který tehdy se svými přáteli přivedl do jeskyně přeměněné v kapli živého osla i vola a zinscenoval betlém, kde pak kněz sloužil půlnoční mši. Betlémy později nesměly o Vánocích chybět v žádném kostele ani v domácnosti, živé obrazy však vystřídaly betlémy vyráběné z mnoha různých materiálů, především ze dřeva, ale i papíru, kukuřičného šustí, těsta a podobně. V českých zemích získalo betlémářství bohatou tradici a dnes se můžeme chlubit takovými unikáty jako je třeba mechanický Proboštův třebechovický betlém nebo tzv. Krýzovy jesličky, největší mechanický betlém na světě.

Daleko mladší, v současnosti však bezpochyby nejrozšířenější vánoční zvyk – zdobení vánočního stromečku – vznikl v Německu, odkud se přibližně od poloviny 17. století šířil do dalších anglosaských zemí a později po celém křesťanském světě. K nám doputoval až v roce 1812, kdy hosté tehdejšího režiséra Stavovského divadla Liebicha mohli spatřit bohatě ozdobenou a osvětlenou jedli jako vyvrcholení štědrovečerní hostiny v jeho zámečku v Libni. Do lidových vrstev však vánoční stromeček pronikal pomalu, někde jej neznali ještě ani koncem 19. století.

 

DSC02343aIMAG0513_BURST001aIMAG0516_BURST001aIMAG0522

Naše výstava zámek Moritzburg 2014

Vánoční stromky se původně buď věšely na strop špičkou dolů nebo se stavěly do dřevěného podstavce ve tvaru kříže a neodmyslitelně k němu patřily rozsvícené svíčky jako symbol věčného světla z Betléma. Později přibývaly další ozdoby – sušené ovoce,malá jablka, cukrovinky, pozlacené ořechy, papírové řetězy slepované škrobem, ozdoby ze slámy, brambor a jiných přírodních materiálů. Skleněné ozdoby, bez kterých si dnes prakticky vánoční stromeček nedokážeme představit, jsou nejmladší, jejich vznik spadá přibližně do 60. let 19. století.

Byly to nejprve ozdoby ze skleněných vinutých perlí (často ve tvaru figurek a zvířátek), voskových perlí (skleněné perly plněné voskem, uvnitř postříbřené a na povrchu zdobené studenou malbou), mačkaného skla i foukaných perlí (korálkové ozdoby). Po první světové válce se prosadily jako novinka ozdoby z papírového kartonu obaleného skleněnou balotinou – posypovými perličkami o velikosti zhruba 1 mm. A ve 20. letech minulého století se pomalu začíná rozvíjet tradice ručně vyráběných foukaných skleněných ozdob, které dnes představují nejvýznamnější položku v sortimentu všech vánočních ozdob vůbec. Zprvu největšími obchodníky s foukaným sklem byly německé firmy, jako třeba Lauscha, která dodávala i do ČSR velké množství foukaných dekorací, ale již počátkem třicátých let se situace změnila. Tehdy Sklářský ústav v Hradci Králové začal podporovat výrobu foukaných ozdob ve Východních Čechách v Hořicích, Poniklé aj. , zatímco do té doby se produkce omezovala na domácí malovýrobu, především na Železnobrodsku. A tak, zatímco v roce 1931 se k nám foukané ozdoby ještě dovážely, již v roce 1933 směřovaly první exporty do zahraničí, především do USA, a v roce 1937 jsme již byli v tomto sortimentu hráčem číslo jedna na světovém trhu. Po druhé světové válce se domácí výrobci začali sdružovat do výrobních společenství a družstev. Vysokou kvalitu,nápaditost,široký sortiment a to nejlepší jméno si udržela tato tradiční výroba do současnosti.

 

I když  sílí konkurence především z východních zemí, česká skleněná foukaná ozdoba si stále zachovává statut jedinečné komodity, který jí zajišťuje stabilní odbyt na tuzemském a především na zahraničních trzích, tradičně hlavně v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a jiných evropských zemích i zemích ostatních kontinentů. Na rozdíl od strojově vyráběné východní produkce se vyznačují ručně vyráběné tradiční české foukané ozdoby podstatně vyšší kvalitou zpracování (ozdoby jsou tenkostěnné,bezešvé s malými jemnými záponkami) i uměleckou úrovní (rozmanité tvary dekorací, originální ruční malba, široká škála barev). Dalo by se říci že tradiční česká foukaná ozdoba je v současnosti tím nejlepším,co světový trh s tímto typem vánoční komodity nabízí.

Tuzemská  ručně foukaná a zdobená vánoční ozdoba je zkrátka stálicí, bez níž by Vánoce nebyly tím, čím pro většinu z nás jsou – nádherným obdobím plným radosti, lásky a štěstí.

________________________________________________________________________________________